13
00

33

1402 آذر 16

2023 Dec 07

نمایش ویدیو

اخبار آزاد

وزارت کشاورزی: نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا برای سال زراعی جدید، دو برابر قیمت گندم تعیین و هفته جاری اعلام می‌شود

 

لوگو فوتر