21
03

36

1403 خرداد 06

2024 May 26

دعوت به همکاری

احتراما موارد قید شده می بایست به صورت تفصیلی در طرح تکنیکال  قید گردد:

1- ابزار های مهم نشانگر پول

2-  ابزار های نشانگر ورود و خروج افراد حقیقی و حقوقی

3- روند زمانی (شروع و اتمام )

4- پیوت های درجه ۱ ( خروجی و ورودی )

5- فیبوی زمانی  و فیبوی دقیق در روندهای طی شده حداقل ۶ ماه گذشته

6- روند جایگاه تکنیکالی سهم نسبت به شاخص آن صنعت

7- تحلیل تکنیکال شاخص آن صنعت

8- الیوت های سهم از محل موج شماری

9- تعیین مقاومت ها و حمایت های مهم سهم ، بررسی حمایتها و مقاومت های از دست رفته و بدست آمده که در آینده انطباق پذیرد و تغییرات مشاهده و ردیابی گردد.

10- مشخص کردن و منطبق سازی الگوهای زمانی روند رشد سهم در مقطع زمانی دقیق در ۶ ماهه گذشته ( الگوی ۶ ماهه و ۳ ماهه گذشته  سهم  الگوی پیش بینی  شما نسبت به ۶ و ۳ ماهه گذشته سهم رسم گردد و نقطه مقابل آن پیش بینی شما به ۳ و ۶ ماهه آینده سهم به صورت جز به جز و کامل رسم گردد.

11- شرح دقیق الگوی تحلیل

 

نکته  قابل توجه :

 • صنعت ها تفکیک شده اند ، بنابراین طرح تحلیل ارسالی خود را در صنعتی که به صورت تخصصی و حرفه ای  بر آن مسلط میباشید ،  ارسال نمایید .

احتراما موارد قید شده می بایست به صورت تفصیلی در طرح تحلیل بنیادی  قید گردد:

 1. تحلیل صورت های مالی
 2. گزارش سود ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با گزارش دوتا ۶ ماهه  سال قبل
 3. وضعیت سوددهی شرکت در دوره های اخیر
 4. تاثیر نرخ دلار بر هزینه ها
 5. در صورت تحلیل نماد پالایشی و پتروشیمی : افزایش نرخ نفت
 6. چشم انداز صنعت در جهانی ها
 7. وضعیت کامودیتی ها در جهان
 8. وضعیت صنعت در داخل ایران
 9. مقایسه نماد با نماد های هم ردیف در صنعت مربوطه
 10. پیش بینی

 

نکته  قابل توجه :

 • صنعت ها تفکیک شده اند ، بنابراین طرح تحلیل ارسالی خود را در صنعتی که به صورت تخصصی و حرفه ای  بر آن مسلط میباشید ،  ارسال نمایید .

احتراما موارد قید شده می بایست به صورت تفصیلی در طرح تکنیکال  قید گردد:

1- ابزار های مهم نشانگر پول

2-  ابزار های نشانگر ورود و خروج افراد حقیقی و حقوقی

3- روند زمانی (شروع و اتمام )

4- پیوت های درجه ۱ ( خروجی و ورودی )

5- فیبوی زمانی  و فیبوی دقیق در روندهای طی شده حداقل ۶ ماه گذشته

6- روند جایگاه تکنیکالی سهم نسبت به شاخص آن صنعت

7- تحلیل تکنیکال شاخص آن صنعت

8- الیوت های سهم از محل موج شماری

9- تعیین مقاومت ها و حمایت های مهم سهم ، بررسی حمایتها و مقاومت های از دست رفته و بدست آمده که در آینده انطباق پذیرد و تغییرات مشاهده و ردیابی گردد.

10- مشخص کردن و منطبق سازی الگوهای زمانی روند رشد سهم در مقطع زمانی دقیق در ۶ ماهه گذشته ( الگوی ۶ ماهه و ۳ ماهه گذشته  سهم  الگوی پیش بینی  شما نسبت به ۶ و ۳ ماهه گذشته سهم رسم گردد و نقطه مقابل آن پیش بینی شما به ۳ و ۶ ماهه آینده سهم به صورت جز به جز و کامل رسم گردد.

11- شرح دقیق الگوی تحلیل

 

نکته  قابل توجه :

 • صنعت ها تفکیک شده اند ، بنابراین طرح تحلیل ارسالی خود را در صنعتی که به صورت تخصصی و حرفه ای  بر آن مسلط میباشید ،  ارسال نمایید .

موقعیت‌های شغلی

دسته بندی ها

موردی یافت نشد

لوگو فوتر