21
22

25

1403 خرداد 06

2024 May 26

نمایش ویدیو

اخبار ایران و جهان

تسلیم پوپولیست ها نمی شویم...

وزیر اقتصاد :

متاسفانه عده ای برخلاف توصیه های رهبری به دنبال دامن زدن به ایجاد موج تورمی در کشور هستند.این افراد یا از روی جهل یا براساس اهداف دیگر این اقدامات نادرست را انجام می دهند که به نفع مردم، انتظارات روانی جامعه و مدیریت اقتصاد کشور نیست.

لوگو فوتر