21
51

40

1403 خرداد 06

2024 May 26

گزارش کدال سهم کیا
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به  1402/01/31(اصلاحیه)

 

شرکت کیا الکترود شرق طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/01/31 معادل 9,012 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% کاهش داشته است.

️«کیا» با سرمایه ثبت شده 220,468 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1402/06/31 مبلغ 303,520 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.

 

لوگو فوتر