04
14

57

1403 مرداد 01

2024 Jul 22

منظور از روند و اصلاح در بازارهای مالی
آموزش

 

#آموزش
منظور از روند و اصلاح در بازارهای مالی

روند صعودی (خطوط آبی سمت چپ تصویر):

حرکات اصلی بازار، رشدی و سبز، زمان کوتاه‌تر، شیب و شتاب حرکت بیشتر.
اصلاح در این حرکت ها، به معنی بازگشت بخشی از مسیر رشدی قیمت به عقب، حرکت در خلاف جهت اصلی، بازار قرمز، زمان طولانی تر، شیب و شتاب افت قیمت کمتر.

_______________________________

 روند نزولی (خطوط قرمز سمت راست تصویر):
 حرکات اصلی بازار، منفی و قرمز، زمان کوتاه‌تر، شیب و شتاب حرکت بیشتر.
اصلاح در این حرکت ها، به معنی بازگشت بخشی از مسیر نزولی قیمت به بالا، حرکت در خلاف جهت اصلی، بازار سبز، زمان طولانی تر، شیب و شتاب رشد قیمت کمتر.

 

نویسنده : مانابورس (تیم تحلیلی بورسی) 18 تیر 1402
لوگو فوتر