19
57

07

1403 خرداد 31

2024 Jun 20

banner

پيمانكاري صنعتي

پيمانكاري صنعتي

آخرین بروزرسانی : 01 آذر 1401

 

تاریخچه گروه پیمانکاری صنعتی

در چند دهه اخیر و همراه با افزایش درآمدهای نفتی در ایران، توسعه زیرساخت ها و فعالیت های عمرانی نیز سرعت بیشتری گرفت و دولت ها همواره بخش بزرگی از پروژه های خود را به شرکت های پیمانکاری واگذار می کردند و از طرف دیگر سودآوری مناسب این پروژه ها برای پیمانکاران باعث به وجود آمدن شرکت های بسیار زیادی در حوزه پیمانکاری صنعتی شده است.

عوامل موثر در گسترش شرکت های پیمانکاری صنعتی

عوامل متعددی در به وجود آمدن شرکت های پیمانکاری صنعتی نقش داشته است؛ اگرچه شرکت های پیمانکاری صنعتی در قبل از انقلاب نیز فعالیت داشته اند، اما نقطه عطف آن ها را می توان در وقوع انقلاب اسلامی و پس از آن در جنگ تحمیلی جستجو کرد؛ به این معنا که پیش از انقلاب به دلیل روابط گسترده ای که با کشورهای خارجی به وجود آمده بود، بسیاری از پروژه های عمرانی و خدمات صنعتی توسط متخصصان خارجی انجام می شد و با وقوع انقلاب اسلامی، اکثر این مهندسان و تکنسین ها از ایران خارج شدند و زمینه برای تاسیس شرکت های پیمانکاری صنعتی به وجود آمد.  پس از آن نیز با شروع جنگ تحمیلی و شرایط حساس به وجود آمده در آن زمان، شرکت ها ناچار به خودکفایی در زمینه های گوناگون شدند و همین عامل باعث به وجود آمدن شرکت های فعال در این حوزه شد و پس از جنگ نیز، برای بازسازی خرابی های ناشی از آن، شرکت های پیمانکاری روز به روز گسترش یافتند.

تشکیل گروه پیمانکاری صنعتی در بازار سرمایه

بنابراین زمینه های لازم برای فعالیت شرکت های پیمانکاری صنعتی در سالیان گذشته فراهم شده بود و این گسترس و توسعه به بازار سرمایه نیز نفوذ کرد و باعث به وجود آمدن گروه پیمانکاری صنعتی شد؛ اگرچه شرکت های بسیار زیادی در این حوزه فعالیت می کنند اما آنطور که شایسته است این گروه در بورس از ارزش بازار بالایی برخوردار نیست و تنها چند شرکت محدود در آن پذیرش شده اند .

عوامل موثر بر سودآوری شرکت های فعال در گروه پیمانکاری صنعتی

- بودجه های عمرانی

- تحریم های اقتصادی

- انحصار

لوگو فوتر