17
58

56

1403 خرداد 31

2024 Jun 20

banner

منسوجات

منسوجات

آخرین بروزرسانی : 02 آذر 1401

 

گسترش کارخانه های ریسندگی و بافندگی

احداث کارخانه های متعدد ریسندگی و بافندگی و پی ریزی صنعت نساجی در ایران شامل 2 دوره می شود؛ دوره اول حدفاصل سال های جنگ جهانی اول و دوم که ثبات نسبی بر کشور حاکم بود، کارخانه های متعدد ریسندگی و بافندگی که عمدتا ماشین آلات خود را از آلمان وارد کرده بودند، به وجود آمدند. دوره دوم تاسیس کارخانه های نساجی، در اواسط دهه سی شمسی بوده است و با سرمایه گذاری که در این دوره انجام شد، تا سال 1345 بخش بزرگی از نیاز کشور به انواع پارچه تامین شد.

تشکیل گروه منسوجات در بازار سرمایه

با به وجود آمدن کارخانه های متعدد نساجی در ایران و همچنین تاسیس بورس تهران، بستری شفاف و حرفه ای برای فعالیت شرکت های مختلف به وجود آمد و تعدادی از شرکت های ریسندگی و بافندگی در این بازار پذیرفته شدند و گروه منسوجات را تشکیل دادند و در حال حاضر به لحاظ ارزش بازار، این گروه یکی از گروه های کوچک بازار سرمایه محسوب می شود و علی رغم فعالیت واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت نساجی در نقاط مختلف ایران، تنها چند شرکت محدود در این گروه پذیرفته شده اند.

خدمات و محصولات شرکت های فعال در گروه منسوجات

موضوع فعالیت شرکت های این گروه، در حوزه تولید محصولات مرتبط با نساجی است و به طور جزیی تر محصولات و خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

- تولید نخ

- تولید پارچه فاستونی

- تولید انواع پتو

- تولید انواع منسوجات پنبه ای

- الیاف مصنوعی

- تولید محصولات تکمیلی دوختنی

عوامل موثر بر سودآوری شرکت های فعال در گروه منسوجات

- بازار مصرف داخلی

- قاچاق پوشاک خارجی

- مواد اولیه

لوگو فوتر