19
12

30

1403 خرداد 31

2024 Jun 20

banner

فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني

فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني

آخرین بروزرسانی : 01 آذر 1401

 

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس) در بازار پایه نارنجی فرابورس تک سهم این گروه است. ارزش بازار این شرکت تنها ۱۵ میلیارد تومان می‌باشد.

لوگو فوتر