21
47

20

1402 آذر 08

2023 Nov 29

banner

ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي

ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي

آخرین بروزرسانی : 02 آذر 1401

 

شرکت پارس الکتریک با نماد (لپارس) تنها شرکت بورسی این گروه است. کارخانجات مخابراتی پیام (لکما) و گسترش صنایع پیام (لپیام) دو عضو دیگر این گروه کوچک هستند. این ۳ شرکت در مجموع ارزشی کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان دارند.

لوگو فوتر