19
44

02

1403 خرداد 31

2024 Jun 20

banner

تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور

تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور

آخرین بروزرسانی : 01 آذر 1401

 

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا) تنها شرکت این گروه است. بمیلا در بازار پایه زرد فرابورس حاضر بوده و کل ارزش این شرکت در زمان تهیه این مقاله حدود ۱۹۱ میلیارد تومان بوده است.

لوگو فوتر